Barneministeren vil ikke stanse utenlandsadopsjoner

– Jeg tar Bufdir sine anbefalinger på alvor, og skal følge opp forslagene deres om å innføre risikoreduserende tiltak. Slik situasjonen er nå, ser jeg ikke behovet for en generell midlertidig stans mens granskningsutvalget arbeider. Granskningen skal i hovedsak se på historiske adopsjoner, sier Kjersti Toppe (Sp).

Ett av tiltakene er at ansvaret for å kontrollere dokumentene i hver enkelt adopsjonssak flyttes fra adopsjonsorganisasjonen til Bufdir.

I januar anbefalte Bufdir på eget initiativ en generell midlertidig stans i alle utenlandsadopsjoner mens granskingen pågår. Departementet ba deretter Bufdir om ytterligere informasjon for å få saken godt nok opplyst.

Stortingspolitiker Silje Hjemdal (Frp) mener det er uvanlig av en statsråd å se bort ifra sin egen fagetats anbefalinger.

– Nå har man fått avklart at regjeringen ikke vil stanse utenlandsadopsjoner. Det man imidlertid ikke har fått svar på, er hvordan, når og hvilke nye tiltak Toppe nå vil iverksette. Det bør hun svare meg og Stortinget på før det nå blir sommerferie for mange, sier hun.

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal vurdere om norske styresmakter har hatt god nok kontroll på utenlandsadopsjoner historisk sett – og om det har skjedd ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge.

Utvalget skal jobbe i to år og leverer en rapport i desember neste år.