Få utlendingsvedtak omgjøres

0Shares

I 2001 omgjorde nemnda 8,7 prosent av klagene. Det var en nedgang i antall omgjørelser i alle kategoriene bortsett fra i visumsakene fra 2001 til i fjor. familiegjenforeningssaker Aller flest vedtak omgjorde UNE innen familiegjenforeningssaker, der 18,3 prosent av sakene fikk et nytt utfall. Det var likevel 1,8 prosent færre saker i forhold til i 2001. 5,3 prosent av dem som hadde søkt om arbeids- eller oppholdstillatelse fikk avslaget omgjort, mot 18,4 prosent året før.I asylsaker fikk 4,2 prosent medhold av UNE. Mange grunnløse saker Omgjøringsprosenten i asylsaker er ifølge UNE sterkt påvirket av det store antallet åpenbart grunnløse saker. Ser man bort fra disse, ble 11 prosent av vedtakene i asylsaker med oppsettende virkning gjort om, heter det i nyhetsbrevet fra Kommunal- og regionaldepartementet og Utlendingsdirektoratet. (NTB)


 

Antall behandlede saker fordelt etter sakstype i 2002


Asyl


8 185


Visum


725


Arbeid/Opphold


1 832


Familiegjenforening


1 490


Andre sakstyper


799


SUM


13 031Omgjøringsprosent etter sakstype


2001


2002


Asyl


6,1 %


4,2 %


Visum


10,5 %


10,5 %


Arbeid/Opphold


18,4 %


5,3 %


Familiegjenforening


20,1 %


18,3 %


Andre sakstyper


15,3 %


7,1 %


TOTALT


8,7 %


6,5 %


Omgjøringsprosenten i asylsaker er sterkt påvirket av det store antallet åpenbart grunnløse saker. Holder vi disse utenfor, kan vi se at 11 % av vedtakene i asylsaker med oppsettende virkning gjøres om. Dette tallet er et mer interessant uttrykk for hvor ofte UNE endrer tidligere vedtak i asylsaker.

Omgjøringer der søker er gitt asyl eller
opphold på humanitært grunnlag i 2002


Antall


Andel


Menn (omgjorte vedtak i asylsaker)


200


3,5 %


Kvinner (omgjorte vedtak i asylsaker)


141


5,6 %


TOTALT


341


4,2 %


Tabellen ovenfor viser hvor mange asylsaker i 2002, med hhv. menn og kvinner som hovedpersoner, hvor tidligere vedtak ble endret. I nesten alle sakene vil dette innebære at det er gitt opphold på humanitært grunnlag. En manuell telling viser dessuten at UNE i 2002 innvilget asyl til totalt 10 personer hvorav 2 var gift med hverandre. Kjønnsfordelingen viser at det var 5 menn og 5 kvinner.