Vil fjerne landbrukssubsidier for å skaffe Afrika nok mat

0Shares

Annans oppfordring kom under et møte i FN-hovedkvarteret med G8-landenes nylig opprettede Kontaktgruppe for matsikkerhet i Afrika. Gruppen er opprettet for å sette mer fokus på utvikling av jordbruket i de sørlige og nordøstlige delene av Afrika, hvor matmangel og aidsepidemien truer mer enn 30 millioner mennesker.

-Annan ba landene gjøre noe med de strukturelle årsakene til matmangelen, som er i ferd med å utvikle seg til en hungersnød. De rike landene må gjøre mer for å utvikle jordbruket, forbedre det globale markedet for jordbruksvarer, og trappe opp kampen mot aids, som hurtig dreper bønder og skaper en generasjon av foreldreløse, sa generalsekretæren til kontaktgruppen.

–Skal disse målene oppnås kreves det betydelig økte ressurser og investeringer, men også en avviklingen av landbrukssubsidiene i de rike landene, som årlig utgjør mer enn 2.100 milliarder kroner, sa Kofi Annan.