Flere innvandrere enn nordmenn benytter seg av bibliotekene

0Shares

I de fleste byene i Norge finnes det i dag egne avdelinger ved bibliotekene som tilbyr bøker, tidsskrifter, aviser og musikk til innvandrere på deres eget språk.

Flere undersøkelser har vist at over 70 prosent av innvandrerne bruker bibliotekene jevnlig. Det samme tallet blant nordmenn er rundt 50 prosent.

Forskningskoordinator ved bibliotekarutdanningen i Oslo, Robert Vaagan, medgir at innvandrernes behov ikke har vært godt nok reflektert i utdanningen fram til nå.

– Det som først og fremst overrasker og nesten sjokkerer meg er at det var i så kolossalt mye besøk, sier avdelingsleder ved Stavanger Bibliotek, Aud Jorunn Aano til NRK.

Nå ønsker Aano at bibliotekutdanningen skal utvikle et valgfag der folk skal kunne velge å lære litt om bibliotektjenester for minoritetsspråklige.