Har fått rett til kompetansebevis

I tillegg slår den nye lovendringen fast at personer som ikke har rett til videregående opplæring, skal få vurdert realkompetansen sin om de blir vist til dette av kommune, arbeidsmarkedsetaten eller trygdeetaten.

Det er fylkeskommunen som skal gi kompetansebevis på grunnlag av en vurdering av personens realkompetanse i forhold læreplanen for videregående opplæring.

Kompetansebeviset kan brukes som grunnlag for videre skolegang eller for å dokumentere realkompetanse i forbindelse med søknad om arbeid.