Færre jobber i industrien

0Shares

Andelen arbeidere i industrien gikk ned fra 67 til 55 prosent i perioden, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Mens tallet på industriarbeidere er synkende, økte innslaget av ledere og høyere funksjonærer. Ledere har økt sin andel fra 5 prosent i 1981 til 9 prosent i 2002, mens høyere funksjonærer økte sin andel fra 13 til 22 prosent i samme periode.

Samlet sett har sysselsettingen i industrien gått ned fra 370.000 personer i 1981 til 293.000 personer i 2002.

10 prosent av de mannlige sysselsatte hadde et lederyrke i 2002, noe kun 5 prosent av de kvinnelige arbeidstakerne kunne skilte med.