Trygdesvindlere er fra vestlige land

De ansattes representanter i etaten mener flere trygdesvindlere slipper unna fordi Aetat ikke klarer å innkalle det økende antallet arbeidsledige til kontroll.

– Man er voldsomt overarbeidet. Dermed klarer man ikke å kalle inn til oppfølgingsmøter på arbeidskontoret hver tredje måned slik man skal. Flere steder i landet har man ingen rutine for kontinuerlige innkallinger, sier Jo Jenseg, nestleder for Norsk Tjenestemannslag i Aetat, til Dagsavisen.

Ved utgangen av mars var det totalt 90.961 arbeidsledige. Av disse var hver 12., 7.337, en utenlandsk statsborger. Svensker kommer klart høyest opp på listen, og utgjør 1.108 av dem som mottar dagpenger. Dansker, briter og finner kommer også høyt opp. At det er mulig å levere inn meldekort for dagpenger via internett øker muligheten for å reise til utlandet og heve pengene der, mener Jenseg.

Det gjør også utenlandske statsborgere med mer permanent opphold i Norge, som flyktninger fra Irak, Bosnia og Somalia.