Erna Solberg møter enslige mindreårige

0Shares

Kommunalministeren besøkte tirsdag 22. april Vårli mottak for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år på Jeløya utenfor Moss. Mottaket ble opprettet i november i fjor og hensikten er å gi de yngste asylsøkerne en bedre oppfølging.

En arbeidsgruppe nedsatt av Kommunal- og regionaldepartementet har sett på ulike muligheter for å sikre kvaliteten på arbeidet for enslige mindreårige.

– Det vil gå ut et høringsbrev en av de første dagene til landets kommuner, der vi også ber om å få kommunenes syn og erfaringer fra dette arbeidet, sier statsråden. – Jeg regner med at vi får en rekke gode innspill fra kommunene. Staten og kommunene må sammen sikre et godt og stabilt tilbud til denne gruppen, sier hun.

– I en del tilfeller er retur til hjemlandet det beste for barna. For dem som skal bli i Norge, er det imidlertid svært viktig at de får god oppfølging over tid. Departementet har satt av 3 millioner kroner som skal brukes til utviklingsarbeid i kommuner som vil drive et faglig utviklingsarbeid både gjennom mottaksdrift og bosetting av enslige mindreårige. Dette kommer i tillegg til økt satsning på hjelpeverger, menneskerettighetskurs, utvikling av tilsyn av enslige mindreårige og kompetanseutvikling for psykososial kartlegging av nyankomne enslige mindreårige. Dette er noen av tiltakene som skal iverksettes av Utlendingsdirektoratet, sier Erna Solberg. – Til sammen beløper denne innsatsen seg til 10,3 millioner kroner, ifølge statsråden.

Innføring av alderstester har vist at om lag 40 prosent av dem som oppgir å være enslige mindreårige, er over 18 år. De vil få et ordinært mottakstilbud. Ressursene skal satses på de yngste, som er i en svært sårbar situasjon, sier Erna Solberg.