Enda en anti-islamsk bok

Oriana Fallaci, italiensk stjernereporter og florentisk er forfatteren bak, «Sinnet og stoltheten» (Gyldendal). Hovedbudskapet er enkelt: Europa står i fare for å bli slukt av islamske masser som oser av forakt for Vesten.

Budskapet i boka:

De kommer fra en underlegen sivilisasjon som aldri er kommet over sitt sjokk over å ha blitt teknologisk forbikjørt av Vesten fra 1500-tallet av. Islam kan aldri frembringe en sekulær kultur, i alle fall ikke før islam får sin Luther og sin Voltaire. Islam er dømt til en marginal eksistens i stagnerende, autoritære regimer i bunnløs fattigdom, ambivalente overfor Vesten og med terror som det enkleste å gripe til.

Er dette ikke som å høre alle Europas høyrepopulister i ett kor? Undrer kommentatoren i Bergens Tidende.

“Det nye ved Fallaci er at hun knytter sin innvandrerfrykt til en dyptgripende kritikk av sitt eget lands politikk, Berlusconis allianse med de tidligere nyfascister og separatister. Og hun påtaler en selektiv moralisme: De som ikke kan ta avstand fra de islamske diktatorene kommer i samme klasse som de som ikke kan ta avstand fra kommunismen og fascismen. Fallaci er anti-totalitær. Det er forfriskende. Og hun er fritenker. Hun ser med kritisk blikk på sitt hjemlands katolisisme men erkjenner hvordan kirken har formet kulturen hun er en del av.”