Selg innvandrerkompetansen til andre byer

0Shares

– Uten norsk-kunnskaper kan man ikke delta i det norske samfunn. Kan du ikke norsk, lykkes du ikke som foreldre til barn i barnehage eller skole, og du lykkes ikke i arbeidslivet. Det lærer de som kommer hit til Drammens Introduksjonssenter. Den norskopplæringen, arbeidspraksisen og innføring i norsk kultur og væremåte som skjer her, er en svært god inngangsport til det norske samfunnet, sa hun i følge DT.

Introduksjonssentret ble opprettet i 2001 for å samle de kommunale ressursene som arbeider med integrering av nyankomne flyktninger og innvandrere. Sentrets visjon er trygghet, utvikling og kunnskap for innvandrere og flyktninger som bedrer muligheten for å delta i samfunnet og komme i arbeid og utdanning.