214 henvendelser til SMED

I 2002 var det 214 personer som henvendte seg til Senter mot Etnisk Diskriminering (SMED) for rettshjelp.

Til sammenligning var det var det 179 i 1999, 247 i 2000 og 253 i 2001.

De fleste av henvendelsene
kommer fra Oslo/Østlandet.
Senteret har også ytet rettshjelp
til klienter fra de fleste fylkene.

Totalt er det i følge SMED oppnådd positive resultater for klientene i 20 saker.
Et positivt resultat for klienten kan være et forlik, en beklagelse,
en omgjøring av vedtak eller endret praksis hos motparten.

Andelen henvendelser fra kvinner
utgjorde 32,7% i 2002. Denne
kjønnsfordelingen gir likevel ikke grunnlag
for å tro at kvinner opplever mindre
diskriminering enn menn. Etter vår
oppfatning tilsier den heller at
kvinner i mindre grad enn menn
oppsøker rettshjelp.