Flere muslimske menigheter i Oslo

0Shares

– Vi har sett en veldig økning de siste 10 år, sier religionshistoriker Kari Vogt. Oslo får stadig flere trossamfunn. I fjor kom syv nye navn til, mens like mange fikk avslag på sine søknader.

– Antall medlemmer har også økt veldig. Det kommer stadig flere grupper til landet, og noe av det første de gjør, er å organisere seg. Folk trenger et samlingssted med sine landsmenn, sier hun til Aftenposten.

Ifølge Vogt tilhører rundt 70 prosent av alle muslimer i Norge et trossamfunn. Hun påpeker at dette er en svært høy andel og omfatter trolig mellom 55 000 og 70 000 mennesker. Hun tror det vil dukke opp stadig flere islamske trossamfunn.

I fjor ble det gitt 73,4 millioner i statsstøtte til tros- og livssynssamfunn i Oslo og Akershus. Pengene fordelte seg på 121 trossamfunn og ett livssynssamfunn, med til sammen 317 708 medlemmer.