Aternative norskopplæringsmetoder

0Shares

E-læring krever egenaktivitet og kan gi beboerne mulighet til å tilegne seg noe basiskunnskap i norsk. Det finnes i dag aktører på markedet med ferdige programmer som relativt raskt vil kunne settes ut i drift.

En av disse er Migranorsk med multimediebaserte norskopplæringsprogram. Migranorsk tilbyr opplæring på ulike nivåer, der ALFA vurderes som det mest aktuelle for beboere med lite eller ingen forkunnskap i norsk. Programmet har seks ulike morsmål og leveres på CD-rom. Det finnes i både bokmål og nynorskversjon.

NetPed tilbyr opplæringsprogram i begrepsbyggere som er spesialtilpassede opplæringsprogram med fokus på innlæring av grunnleggende begreper. Programmet er spesielt egnet for fremmedspråklige med lave norskkunnskaper. Netped tilbyr en grunnpakke, men dersom det er interesse for det, kan denne tilpasses behovene ved det enkelte mottak. De har også begrepsbyggere innen ulike fag/yrkesområder.

ARM-Lingua tilbyr lydlærekurs der gruntanken er at at språk læres best muntlig. Kurset gir primært uttaletrening, og er oppdelt i lyttetrening, oppfattelse, forståelse og imitasjon. Kursene består av 4 CD-er som kan kjøpes hver for seg.

Utlendingsdirektoratet er ikke kjent med at det finnes andre aktører som kan tilby elektronisk norskopplæring for minoritetsspråklige med lite eller ingen forkunnskap i norsk. Det kan imidlertid ikke utelukkes.

Se Netped for mer informasjon eller ta kontakt med daglig leder Tor-Jan Tønnesen
på telefon 91 58 54 44.

Se Netped for nærmere informasjon eller ta kontakt med NetPed AS på telefon 38 09 81 13.

Se Migranorsk for nærmere informasjon eller ta kontakt med ARM-Lingua på telefon 69 17 72 00

(Kilde: UDI)