Ønsker bedre samarbeid mellom politi og mottak

Seminar bidrar til bedre samarbeid mellom politi og mottak
8.5.2003

Opplæringsseminaret fant sted på Gardermoen der ledere ved statlige asylmottak og politiansatte fra region Oslofjord øst deltok.

Seminaret er et resultat av et samarbeid mellom Politidirektoratet og Utlendingsdirektoratet.

Både direktøren i Utlendingsdirektoratet, Trygve Nordby og direktør i Politidirektoratet Ingelin Killengreen holdt innlegg på seminaret. Begge understreket at utlendingsfeltet stiller store krav til de som jobber på området, og hvor viktig det er at de ulike aktørene har kunnskap og forståelse om felles utfordringer.

Spørsmål knyttet til grensekontroll, kriminalitet, regelverk og prosedyrer var temaer for seminaret. Deltakerne ble også inndelt i grupper hvor de diskuterte konkrete problemstillinger. Gruppene ble delt inn etter distrikter slik at mottaksansatte og politiansatte som samarbeider daglig fikk snakket sammen. Diskusjonene rundt de konkrete problemstillinger ga økt kunnskap om hverandres arbeidshverdag og la grunnlag for videre effektivt samarbeid.

Under oppsummeringen ble det konkludert med at seminaret er en milepæl og speiler en utvikling som har skjedd innen Utlendingsforvaltningen de siste årene. Stikkord for utviklingen er tettere samarbeid mellom mottaksansatte og de lokale politidistriktene.

Seminaret på Gardermoen er det første i en rekke av fem seminarer som avholdes i løpet av våren og høsten. Neste seminar er i Stavern for region Oslofjord vest den 26.05 – 28.05.