Nærmere 750 millioner mer til asylfeltet

0Shares

– Tilleggsbevilgingen skyldes hovedsakelig et merbehov på totalt 656,2 millioner kroner til drift av statlige asylmottak, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

– Det bor flere personer i mottak nå enn anslått i budsjettet for i år. Dette skyldes igjen tregere bosetting og færre uttransporteringer i fjor enn det vi forventet. Regjeringen har derfor også foreslått en økt bevilgning til politiets arbeid på utlendingsfeltet for å få raskere saksbehandling og raskere uttransportering av dem som har fått avslag. Hvis vi ikke satser kraftigere nå, vil vi bare forskyve problemene og pådra oss enda større kostnader kommende år, understreker statsråden.

Regjeringen foreslår at det bevilges 10 millioner kroner til dekning av utgifter til vakthold og andre sikringstiltak i forhold til beboere med spesielle behov.

– Det er helt nødvendig med særskilte tiltak for beboere med spesielle behov i mottak av hensyn til mottaksdriften, de ansatte og beboere på mottaket, foruten beboeren selv, sier Erna Solberg.

Gjennomføring av tuberkuloseundersøkelse av asylsøkere er forskriftspålagt og skal gjennomføres innen 14 dager etter ankomst til Norge. Det gamle røntgenapparatet er i ferd med å bli utdatert og må erstattes av et nytt. Regjeringen foreslår derfor at det bevilges 9 millioner kroner til innkjøp av nytt røntgenapparat til Tanum transittmottak.

På grunn av flere kompliserte asylsaker og innføring av nytt datasystem for utlendingsforvaltningen (DUF) har behandlingstiden i UDI vært økende. Regjeringen foreslår derfor en tilleggsbevilgning på 34,7 millioner kroner for å unngå at restansene øker ytterligere.