-Krig er hovedårsak til asyløkning

0Shares

Forskere fra Institutt for offentlig forskning mener det er vesentlig at myndighetene legger mer vekt på disse spørsmålene dersom man skal nå målene om å redusere antall asylsøkere.

Den britiske regjeringen har gått inn for kraftige innstramminger i asylpolitikken, og hevder at den store økningen skyldes at mange ønsker å skape et bedre liv i et rikt land. Denne gruppen bør sendes hjem igjen, mener regjeringen.

Forskerne har funnet at de største gruppene med asylsøkere kom til landet i kjølvannet av krig i Kosovo, Afghanistan og før krigen i Irak.