Vil kartlegge traumer blant asylsøkere

0Shares

De fleste asylsøkere trenger behandling, sier professor i psykiatri og leder ved Psykososialt senter for flyktninger, Edvard Hauff.

– Mange har gjennomgått enorme påkjenninger; både krigsskader, tortur og angsten ved leve lange perioder på flukt. Vi vet stadig mer om hvilke konsekvenser slike opplevelser har for den psykiske helsen, sier Hauff til NRK.

Edvard Hauff mener de da ville fått et overblikk over behovene, og at de deretter kunne utdannet personell og satt inn tiltak som hadde vært effektive.

– Det er viktig at de som har vært utsatt for traumatiske påkjenninger som tortur får hjelp så tidlig som mulig. Da hadde vi kunnet forebygge flere alvorlige psykiske helseskader, sier Edvar Hauff.