Lærere har for dårlig kunnskap om religion

Allmennlærere som underviser i KRL-faget må få bedre kunnskap om ulike religioner og livssyn, viser en ny rapport fra Forskningsrådet.

I nesten samtlige av 26 evalueringsrapporter av Reform ’97 som Forskningsrådet står bak, kommer det fram at mer videreutdanning av lærere er nødvendig.

–Det gjelder innenfor KRL, men det gjelder også innenfor andre fag, som for eksempel matematikk, sier leder i Utdanningsforbundet Helga Hjetland til Vårt Land.

Førstelektor Sidsel Lied ved Høgskolen i Hedmark står bak en av rapportene. Hun har i et og et halvt år fulgt to grunnskoler i KRL-undervisningen.

Gjennom sin forskning har hun blant annet kommet fram til at elevene gjennom KRL har blitt tryggere på sine religioner eller livssyn, de har fått en økt forståelse for andre måter å tenke på, og dermed blitt mer klar over sin egen identitet.