Helsetjenester for innvandrere

2. juni åpner Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) ved Ullevål universitetssykehus. Målet er at hele befolkningen skal tilbys likeverdige medisinske tjenester.

– Når innvandrere søker hjelp fra helsevesenet, kan møtet bli preget av vanskelig kommunikasjon og manglende kunnskap hos helsepersonell om utsatte innvandrerpasienters spesielle behov, sier leder for NAKMI, professor Nora Ahlberg til ANB.

– Kvaliteten på helsetjenestene kan i mange tilfeller oppleves som dårligere for innvandrere enn for etniske nordmenn. Den nye nasjonale kompetanseenheten for minoritetshelse har som mål å bidra til en bedre tilpasset helsetjeneste der det tas større hensyn til sosiokulturelle forskjeller, sier hun.

Den nye enheten har lokaler ved Ullevål universitetssykehus i Oslo, men har en selvstendig nasjonal funksjon. Kompetansen blant de ansatte omfatter psykologi, psykiatri, medisin, medisinsk antropologi og religionskunnskap.