Få innvandrere i politikken

0Shares

Det viser en gjennomgang NRK har gjort av valglistene i de 17 største byene.

Samfunnsforsker Jon Rogstad mener fremmedfrykt kan være noe av årsaken.

– Det er blitt en økende negativ holdning til innvandrere de siste årene, sier han og nevner ellevte september, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse av kvinner som årsaker.

Det svekker demokratiet at så få innvandrere er nominert til høstens valg, mener statssekretær Kristin Ørmen Johnsen i Kommunaldepartementet.

Kommunaldepartementet er bekymret over at de politiske partiene har nominert svært få innvandrere til høstens valg. Innvandrerne blir dermed underrepresentert i kommunestyrene.

– Jeg synes det kan bli et demokratiproblem at store grupper ikke deltar i fora der beslutninger tas, sier statssekretær Kristin Ørmen Johnsen, H, i Kommunal- og regionaldepartementet.