Stipend til reportasjereiser til U-land

0Shares

Det blir tildelt inntil fem stipender à kr. 15.000. Stipendene kan tildeles journalister i aviser, magasiner, radio og TV.

Søknaden bør inneholde en plan for reportasjereisen, inkludert tema, reisemål, budsjett og publikasjonsplan. NORAD og de norske ambassadene i de aktuelle landene kan bidra med nødvendig bakgrunnsinformasjon.

Det forutsettes at de som får stipend fra NORAD søker journalistvisum til de landene de skal besøke, og informerer NORAD om når de skal foreta reisen. NORAD krever også en kort reiserapport etter endt reise.

Eventuelle spørsmål om stipendordningen kan rettes til Mona Bergstøl i NORADs pressetjeneste, telefon 22 24 20 52 eller mobil 977 14 966.

Søknad sendes til: NORAD, AKS/Pressetjenesten, postboks 8034 Dep, 0030 Oslo.

Søknadsfrist: 1. juli 2003.