– Annengenerasjons innvandrere mindre integrert

0Shares

Dette var budskapet under en pressekonferanse i Oslo mandag.

Ved hjelp av tallmateriale som organisasjonen har bestilt fra Statistisk sentralbyrå, hevder HRS at annengenerasjons innvandrere i Norge faktisk er mindre integrert enn førstegenerasjon, om man legger ekteskapsstatistikken til grunn. Materialet er samlet i boken “Feminin integrering, utfordringer i et fleretnisk samfunn”, som ble presentert.

Tendensen til at ikke-vestlige innvandrere til Norge stort sett henter seg sine ektefeller i hjemlandet har en rekke negative sider som krever snarlig politisk handling, slo Rita Karlsen og Hege Storhaug fra HRS fast.

– Ved at det stadig hentes nye førstegenerasjons innvandrere til Norge, hindres integreringen i det norske samfunn. Dessuten er det et system bygd på tvang: Barn som fødes i pakistanske storfamilier i Norge blir ofte “lovet bort” til en fetter eller kusine i Pakistan, for å gi flere fra familien oppholdstillatelse i Norge. Dermed utsettes ungdom i Norge for systematiske overgrep, med norske myndigheters velsignelse, mente Rita Karlsen.