Reformer i integreringsarbeidet

0Shares

Seminaret holdes i VIP-rommet, 2. etasje, Akersgt. 59. Det starter kl. 10.00 og er avsluttet kl. 13.00. Ved avslutningen av seminaret blir det anledning til individuelle intervjuer og opptak med statsråden.

Her er det fullstendige programmet:

Reformer i integreringsarbeidet

10.00 – 10.05

Velkommen v/statsråd Erna Solberg

10.05 – 10.35

”Utfordringer i det flerkulturelle Norge” v/professor Knut Kjeldstadli

10.35 – 11.50

”Hvor er vi og hvor går vi?” Kommentarer til Kjeldstadlis innlegg av statsråd Erna Solberg og Asta Busingye Lydersen fra organisasjonen Afrikan Youth in Norway

10.50 – 11.20

”Nye veier i integreringsarbeidet” – norskopplæring og introduksjonsordning for nyankomne innvandrere v/statssekretær Kristin Ørmen Johnsen, KRD, og ass. direktør Manuela Ramin Osmundsen, UDI

11.20 – 11.50

”Erfaringer med introduksjonsordningen”. Statsråd Erna Solberg samtaler med prosjektleder Shariar Nikuravin, Fredrikstad kommune, og seksjonsleder Grete Torgersen, Furuset bydel

11.50 – 12.00

”Takk for seg” – Radio Yalla oppsummerer

I tillegg til kommunalministeren vil også statssekretær Kristin Ørmen Johnsen være til stede.

Departementet vil vurdere å dekke utgifter til flyreisen hvis avisens/mediabedriftens økonomi ikke tillater turen til Oslo. Ta i så fall kontakt.

Påmelding skjer på e-post til [email protected], eller på telefon 22 24 68 19/21.