-Ytringsfrihet like viktig som fremmedfrykt

0Shares

Det er Senter mot etnisk diskriminering (SMED) som har utarbeidet erklæringen “Ytringsfrihet og etniske relasjoner i et demokratisk samfunn”, som inneholder konkrete retningslinjer for valgkampen i 2003.

I sin begrunnelse for ikke å undertegne sier partiformann Carl I. Hagen at Fremskrittspartiet ikke godtar premissene for den erklæringen han er blitt bedt om å undertegne.

SMED laget en lignende oppfordring under valgkampen i 2001, og den gang var også Hagen blant dem som undertegnet.

Det viktigste ankepunktet Hagen har mot erklæringen fra SMED er at den ikke gir tilstrekkelig rom for ytringsfrihet.

Erklæringen slår fast at “det ikke må være plass i vår demokratiske prosess for noen som åpenlyst eller i det skjulte oppfordrer til fordommer eller diskriminering”.

-Dette synspunktet deles ikke av Fremskrittspartiet, sier Hagen, i følge NTB.

Hagen gir sin personlige tilslutning til formålet med erklæringen og fastslår at Fremskrittspartiet tar avstand fra alle former for rasisme.