Sjølie- dommen innklages til CERD

0Shares

På en pressekonferanse på Antirasistisk Senter i dag presenterte advokat
Frode Elgesem fra advokatfirmaet Hiorth & co., klagen på Sjøliedommen som
ble sendt til FNs overvåkingsorgan for rasisme (CERD).

Antirasistisk Senter, Det Mossaiske Trossamfunn og Senter Mot Etnisk
Diskriminering står sammen bak klagen.

Klagen til FNs Rasediskrimineringskomité er begrunnet med at Høyesteretts frifinnelse fratar jøder og innvandrere den beskyttelse mot alle former for rasediskriminering som de har krav på etter FNs rasediskrimineringskonvensjon. Konvensjonen pålegger Norge å straffeforfølge all spredning av ideer om rasemessig overlegenhet og rasehat, og oppfordring til rasediskriminering og rasistisk motivert vold. Etter Høyesteretts frifinnelse av Terje Sjølie er det klart at Norge ikke lenger oppfyller disse kravene, heter det i brevet fra Elgesem.