Norge: 50 år med norsk bistand

0Shares

Torsdag den 19.juni 2003 lanserer Norges forskningsråd tre-binds verket ”Norsk utviklingshjelps historie”. Dette er den første samlede faghistoriske gjennomgangen av norsk utviklingssamarbeid som er foretatt. I bøkene gis det innsikt i helt nytt materiale om norsk bistand – hva har gått bra og hva har gått dårlig?

Forfatterne av verket er Jarle Simensen, Arild Engelsen Ruud, Kirsten Alsaker Kjærland og Frode Liland.

Historieverket tegner spennende portretter av mennesker som har lagt ned et livsverk i kampen mot fattigdom. Bøkene søker også å forklare hvordan Norge, så få år etter den andre verdenskrig, kunne starte planleggingen av egen bistandsvirksomhet.

Bokverket ”Norsk utviklingshjelps historie” er finansiert av UD gjennom Norges forskningsråd. Arbeidet ble startet i forbindelse med planleggingen av 50-års jubileet for norsk utviklingshjelp. Bøkene er rikt illustrert og gir en grundig og kronologisk innføring i norsk utviklingshjelp fra 1952 og fram til i dag.

Lanseringen finner sted på Håndverken, utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson vil være tilstede ved lanseringen.

De fire forfatterne vil være tilgjengelige for intervjuer umiddelbart etter arrangementet.