Svensk-norsk nazisamarbeid

0Shares

Samarbeidet er inngått mellom Den Svenska Motståndsrörelsen og det
tidligere Bootboys, som nå opptrer under navnet Nasjonal Ungdom, forteller
Tor Bach, redaktør i Magasinet Monitor.

Samarbeidet er særlig urovekkende fordi drivkreftene bak dette prosjektet
har en lang rekke dommer for svært grove forhold, sier Bach.

Blant de svenske aktivistene finnes flere som er dømt for drap, ran,
bombeattentater og grov vold, mens man på norsk side finner bankranere og
knivstikkere.

I en artikkel publisert på Magasinet Monitors nettsider uttrykkes frykt for
at norske nazister nå kan ta skritt i retning av organisert teror for å
imponere sine svenske meningsfeller.