Krever Arne Huuses avgang

0Shares

Dette skriver OMOD, Antirasistisk Senter, Afrikan Youth in Norway, Magasinet Monitor og Somalsk Velferdsforening i et brev til justisminister Odd Einar Dørum, politidirektør Ingelin Killengren og statsminister Kjell Magne Bondevik.

Her er hele brevet:

Anmodning om Arne Huuses avgang

Vi viser til oppslag i Dagbladet 24.06.2003 der Arne Huuse kommer med svært
mange oppsiktsvekkende utsagn. Dersom han er sitert riktig skal
Kripos-sjefen ha uttalt at vi må begrense innvandringen for å få kontroll på
kriminaliteten i Norge. Videre at integrering “blir et problem når de
(Innvandrere, vår anm) ikke vil følge normer og regler i Norge”. Han mener
at “innvandrermiljøene har et ansvar for å sørge for at de som oppholder
seg her snarest innser at de skal følge norske lover og regler”.
Et à propos er at dette utspillet kommer samme dag som Dagsavisen kan melde
om at Oslo (byen i Norge med størst antall personer med minoritetsbakgrunn)
er blitt en tryggere by. Antall kriminalsaker har gått ned med 6,9%, også
vold og vinning. I går kunne vi dessuten lese en helt annen forklaring på
kriminalitet generelt fra den delen av politietaten som opplever hverdagen
på nært hold i motsetning til Huuse ” Bydel Ekeberg-Bekkelaget må spare
penger og har fjernet utekontaktene. – Kunnskapsløst, raser politiet og
advarer mot økt ungdomskriminalitet og flere barnevernssaker.- På sikt vil
ungdomskriminaliteten øke. Nordstrand bydel kuttet sine to utekontakter i
fjor sommer. Der øker ungdomskriminaliteten, sier politioverbetjent Mari
Bollingmo ved Manglerud politistasjon.Bollingmo var politistasjonens
ansvarlige for bydel Ekeberg-Bekkelaget i 10 år, frem til 2000, og er nå
leder ved forebyggende avdeling ved politistasjonen. ” (Aften aften
23.06.2002)
Statsminister Bondevik reagerte i april 2002 mot Huuse da han uttalte seg i
lignende ordelag etter dørvaktdrapet i Moss.
I Dagbladet 17.04.2004 kunne vi lese at Bondeviks” tar også sterk avstand
fra Arne Huuse uttalelse om at «prisen for å integrere utlendinger i Norge
begynner å bli vel høy». – Det er veldig uheldig å kople sammen en tragisk
drapssak med generell innvandringspolitikk, sier Bondevik.”
Den gang valgte vi å se det positive i at flere myndighetspersoner tok til
orde mot Huuse sine utspill. Denne gangen er det ikke nok med ord.
Huuse stigmatiserer en stor gruppe personer i Norge. Han setter likhet
mellom innvandrere og kriminalitet. Det at Huuse, i sin posisjon gjør dette,
er særdeles skadelig fordi han som Kripos-sjef oppfattes å ha tyngde bak
sine ord.

Flere av NGO`ene arbeider nå sammen med POD og Justisdepartementet for å
bedre samhandling mellom politi og minoritet. Det er satt i gang flere
tiltak, og vi opplever at det nå er en vilje hos alle parter til å gjøre
noe. Huuse sitt utspill gjør uopprettelig skade og svekker tilliten til
politiet, en tillit som vi er mange som arbeider hardt for å forbedre.
Videre er hans utspill skadelig for de som arbeider internt i politiet med
betjenters holdninger, fordi han skaper en aksept for at betjenter kan sette
likhetstegn mellom innvandre og kriminalitet. Det at Huuse uttaler at han
ikke har noen problemer med å oppfattes som fremmedfientlig taler heller
ikke til hans fordel.

Vi ber derfor om at Huuse må fratre sin stilling som sjef for KRIPOS med
umiddelbar virkning. Dersom han får fortsette i stillingen uten noen form
for reaksjon vil det være mer skadelig for forholdet mellom politi og
minoritet enn tiltak i handlingsplanen kan reparere. Dersom han blir
sittende vil dette tas som et signal på at slike holdninger er akseptert
innenfor politietaten. Vi ber derfor om Huuses avgang.