-Huuse går for langt

0Shares

– Jeg mener Huuse bør bevege seg fra det generelle til det spesielle og definere hvilke tiltak som bør gjøres, sier Solberg som mener at kriminelle i utgangspunktet ikke bør få bli i Norge hvis de ikke har et sterkt beskyttelsesbehov.

– Det vi ser av og til kommer fram, er en stigmatisering av innvandrere, sier hun videre.

en rapport utarbeidet av Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo som konkluderte med at for få har fått innvilget asyl på sine søknader, og hun ser ingen grunn til å stramme ytterligere inn. I 2002 ble bare 2 prosent av asylsøknadene i Norge innvilget, mens 18 prosent fikk opphold på humanitært grunnlag.

Rapporten konkluderer også med at flere burde fått innvilget asyl. De fleste av dem fikk likevel opphold på humanitært grunnlag, ifølge studien som ble ledet av stipendiat Cecilia Bailliet.

– Jeg ser et klart behov for å definere lovgivningen klarere på noen områder, sier kommunal- og regionalministeren til NTB.