Forskning på handel med kvinner

0Shares

Den forskningsbaserte kunnskapen om problematikken rundt handel med kvinner er begrenset. Innvandringsavdelingen i KRD har derfor satt ut to oppdrag om handel med kvinner til sex-markedet i Oslo. De to forskningsoppdragene er satt ut til Fafo og Universitetet i Oslo. Fafo skal konsentrere arbeidet om kvinner fra det tidligere Øst-Europa, mens Universitetet i Oslo skal se nærmere på kvinner fra Thailand. Forskningsoppdragene skal etter planen avsluttes ved årsskiftet, men det vil bli aktuelt med videre satsing på feltet også til neste år.

Begge prosjektene skal søke å gi svar på spørsmål knyttet til jentenes bakgrunn, livssituasjon og fremtidsutsikter. Det er av særlig interesse å få avdekket noen mønstre for trafikken samt organiseringen og omfanget av denne. Forskningen vil være en oppfølging av tiltak 22 i Handlingsplan mot handel med kvinner og barn som Regjeringen la frem 12. februar i år. Hensikten med handlingsplanen er å verne og hjelpe ofrene, forebygge menneskehandel og ta bakmennene. Handlingsplanen går over tre år og har en samlet økonomisk ramme på ca. 100 millioner kroner.

Handlingsplanen mot handel med kvinner og barn finner du her: Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn