Huuse får kritikk av sine egne

0Shares

– Å forklare kriminalitet med etnisk bakgrunn er en grov forenkling, sier informasjonssjef Elisabeth Sagedal og sosiolog Marianne Sætre i Oslo politidistrikt.

Som et av svært få politidistrikt har Oslo i flere år brukt samfunnsforskere til å analysere tallene fra Strafferegisteret for å forebygge kriminalitet.

– Vi jobber seriøst for å få en dialog med innvandrerbefolkningen. Huuses utspill og politiforeningens støtte er ødeleggende for dette arbeidet, og er med på å sementere et bilde av politiet som intolerant og fremmedfiendtlig. Det er ikke dekkende for holdningene i Oslo politidistrikt, sier Sagedal og Sætre.

I Oslo er andelen innvandrere størst i landet. Og innvandrerbefolkningen er yngre enn den norske.

– Unge menn har alltid vært overrepresentert i kriminalstatistikken. I dag har 30 prosent av alle mellom 16 og 19 år i Oslo en annen etnisk bakgrunn enn norsk. I alderen 20 til 29 år har 26 prosent en annen bakgrunn enn norsk. Statistisk burde de stått for en større andel av kriminaliteten enn de gjør, sier Sagedal og Sætre til Dagsavisen.

De legger ikke skjul på at innvandrere er overrepresentert i visse typer kriminalitet, som vold og barneran, men er veldig frustrert over det unyanserte debattnivået Huuse legger opp til:

– Etnisk bakgrunn og hudfarge er kanskje den minst interessante variabelen som årsak til kriminalitet: Alder, kjønn, språkmestring, utdanning, bosted, økonomi, foreldrekontakt, tilknytning til arbeidsmarkedet betyr mye mer.

Aslam støtter Huuse

Aslam Ashan, lederen for ressurssenteret for pakistanske barn, sier det er bra at sjefen for Kripos, Arne Huuse, setter innvandrerkriminaliteten på dagsordenen.

– Innvandrerne er jo en del av det norske samfunnet, og vi må jo ta et ansvar og ta en debatt, sier Aslam Aslam. Han advarer mot å kvele debatten, sier han til NRK.