Homofiles barn blir ikke mobbet

0Shares

Sigrun Saur Stiklestad (36) har skrevet hovedoppgave om barn som vokser opp hos lesbiske mødre. Sosionomen har dybdeintervjuet ni ungdommer i alderen 13 til 25 år, som har vokst opp hos en lesbisk mor.

–Ingen av barna jeg snakker med, hadde blitt mobbet på skolen. En av gutten jeg snakket med, hadde opplevd én slengkommentar fra en av de andre guttene i klassen én gang. Det var den eneste gangen noen hadde reagert negativt, sier Saur Stiklestad til Dagbladet.

Forskeren er overrasket over hvor lite problematisk det er for de unge å vokse opp med en lesbisk mor.