Vil straffe asylsøkere som lyver

0Shares

Politimester Olav Sønderland skriver dette i et høringsnotat til Politidirektoratet i forbindelse med nye forslag om oppfølging av enslige mindreårige asylsøkere, skriver Aftenposten.

I høringsuttalelsen peker Sønderland på at det er et stort sikkerhetsmessig og samfunnsmessig problem at det oppholder seg personer i landet med falske og uriktige identiteter og alder.

-Man bør ikke kunne lyve på seg beskyttelse og rettigheter. Det er straffbart i Norge å operere med falsk identitet. Og falsk identitet er ofte koblet til folk som ikke har grunnlag for asyl, sier politimesteren.

Han understreker at asylinstituttet bør brukes til det er ment til.

-De som ikke skal være her, skal kjapt ut. Det tror jeg er allment akseptert, sier Sønderland.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har allerede satt i gang et forsøk med såkalt frivillig testing av alderen på asylsøkere der hvor myndighetene er i tvil om den oppgitte alderen er riktig.

Foreløpige undersøkelser viser at 40 prosent av de enslige mindreårige asylsøkerne som kom til Norge siste periode av 2002, viste seg å være over 19 år, forteller tall fra UDI. I noen tilfeller har UDI også avdekket at personene tidligere har søkt asyl som voksne i andre europeiske land.