Tiltak mot tvangsekteskap

0Shares

Planen som inneholder 21 punkter spesielt rettet mot kvinner med utenlandskbakgrunn, ble presentert fredag. Initiativene skal finansieres med 40 millioner danske kroner over fem år. Dette mener fagfolk er for lite..

Det opprettes blant annet et botilbud i København med plass til åtte kvinner, som har valgt å flykte fra foreldrenes tvang. Senere skal det opprettes et mottak på Jylland, skriver Jyllands-Posten.

Det skal også opprettes en telefonlinje hvor folk kan ringe inn å få hjelp og veiledning. Også de danske ambassadene i utlandet skal hjelpe kvinner som er sendt til foreldrenes hjemland for å giftes bort. Men regjeringen sier at de i hovedsak legger opp til en bredere debatt og til mer informasjon til de unges foreldre.