Blir fremstilt som eksotiske i skolebøkene

0Shares

– Dagens skolebøker tar ikke nok innover seg at det norske samfunnet er blitt flerkulturelt. Det gjør at selv faglig dyktige minoritetselever får problemer og faller fra, sier lektor Vigdis Flottorp. Hun har sammen med Elyas Poorgholam bidratt i en ny forskningsrapport som har evaluert det flerkulturelle perspektivet i skolebøker. Undersøkelsen er gjennomført av Høgskolen i Vestfold på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet, som del av en handlingsplan mot rasisme.

I dag har 30 prosent av alle elever i Oslo-skolen minoritetsbakgrunn, men ifølge rapporten er hverdagslivet til de store innvandrergruppene i Norge langt på vei fraværende i skolebøkene: Tradisjoner som tilhører etnisk norsk middelklasse dominerer tekster og oppgaveformuleringer. Hytte- og fjellturer, masse poteter, vestlig valuta, kjernefamilier og eneboliger i landlige omgivelser er faste innslag. Storfamilier, boligblokker, urbane og andre ikke-vestlige levemåter inkluderes ikke, i følge Dagsavisen.