Én av fem kommuner vil ikke ta imot flyktninger

0Shares

Utlendingsdirektoratet (UDI) har anmodet totalt 303 kommuner om å bosette flyktninger i år. 52 av kommunene har svart nei, 23 har ikke svart i det helle tatt, mens 237 kommuner stiller til sammen 5.637 bostedsplasser til disposisjon, skriver Nationen.

UDI har beregnet at 6.400 flyktninger vil trenge et nytt bosted i løpet av året.

Det er kommunene i region nord og i vest som er mest velvillige til å ta imot flyktninger. Kommunene i øst har stilt til rådighet det laveste antall plasser i forhold til behovet.