Skal forske på måten innvandrere snakker på

0Shares

Hva skjer med den muntlige norsken som innvandrere snakker? Professor Wim van Dommelen og kolleger ved NTNU har fått over fem millioner kroner for å studere hvordan morsmålet påvirker når man lærer seg norsk.

For oss høres Piirka veldig finsk ut. Nå skal forskerne studere hvordan morsmålet slår gjennom når folk med utenlandsk bakgrunn skal snakke norsk.

– Norge er blitt et multikulturelt samfunn med mange titall språkgrupperinger. Med sin nederlandske bakgrunn har van Dommelen selv ikke lært norsk på den «natyrlige» måten – som han selv uttaler det.

Han skal sammen med sine stipendiater kartlegge setningsmelodi, grammatikk og hvordan språket anvendes i sosial sammenheng. Poenget er å finne de typiske avvik fra normal norsk blant folk med pakistansk, vietnamesisk, tyrkisk, tysk, fransk, slavisk og kinesisk bakgrunn.

Prosjektet skal også ta for seg hvordan nordmenn oppfatter de ulike nye variantene av muntlig norsk. – Jeg vil tro det oppfattes som sjarmerende når en kvinnestemme snakker norsk med fransk aksent. Andre aksenter kan kanskje oppfattes negativt, sier van Dommelen til Adresseavisen.

Prosjektet er et samarbeid mellom Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier og Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap. Det er Norges Forskningsråd som har spyttet inn 5,4 millioner kroner i prosjektet som vil avle tre doktoravhandlinger.