Økt innvandring til Norge

0Shares

Tallet på innvandrere som har kommet til Norge i løpet av ett år, har ikke vært så høyt siden 1999.

I 2002 innvandret 40.100, mens 22.500 forlot landet samme året. Totalt sett fikk Norge 9.200 flere innvandrere sammenlignet med året før.

Flest flytter til Oslo, som huser 20 prosent av innvandrerne.

Tilveksten av utenlandske statsborgere i 2002 er størst fra Irak, med 2.400 tilflyttere. Dette er mer enn en fordobling fra året før. Det var også en stor innvandring fra Somalia