Ytringsfrihet og etniske relasjoner

0Shares
Latest posts by Kristian Rose Tronstad, SMED (see all)

Ved å undertegne erklæringen lovte partiene å føre en valgkamp fri for fremmedfrykt, basert på fakta og ikke fordommer.

FrPs partileder Carl I. Hagen skriver i sin kronikk her den 23. juni, at han ikke vil slutte seg til erklæringen fordi den på en farlig måte begrenser ytringsfriheten, og er en naiv selvfornektelse av verdiene i vår tradisjonelle kristne kultur.

Dette er ytringer som ikke kan stå uimotsagt.

Erklæringen innledes med: I vårt samfunn er ytringsfrihet og politisk debatt en garanti for å opprettholde demokratiet, og spredning av informasjon om alle politiske meninger er viktig for den pågående demokratiske prosess. Ytringsfriheten vektlegges nettopp som en fundamental frihet og garanti for demokratiet. Det er altså ikke riktig at SMED med denne erklæringen forsøker å legge lokk på viktige politiske debatter, slik Carl I. Hagen hevder i sin kronikk.

SMED har heller ikke til hensikt å kaste noen politikere i fengsel, slik Hagen antyder, men har oppfordret partiene til selv å reagere dersom partimedlemmer eller andre involvert i sin valgkamp åpenlyst eller i det skjulte oppfordrer til rasistisk motivert vold, fordommer eller diskriminering. Tilslutning til erklæringen er frivillig, og er ikke juridisk bindene. Hvorvidt erklæringens etiske kjøreregler blir etterlevd er med andre ord avhengig av partienes selvjustis.

Ifølge Hagen er Norge i all hovedsak et monokulturelt samfunn, og SMEDs beskrivelse av Norge som flerkulturelt samfunn betegnes som en naiv selvfornektelse av verdiene i vår tradisjonelle kristne kultur. SMED har siden oppstarten i 1999 gitt individuell rettshjelp, og arbeidet for et bedre vern mot diskriminering på grunnlag av hudfarge, religion og etnisk opprinnelse. Vi har i løpet av de fire årene fått innblikk i utfordringene det flerkulturelle samfunnet innebærer for minoritet og majoritet, og har ikke på noe tidspunkt beskrevet dette som en idyll.

SMED ønsket med erklæringen å bidra positivt til en konstruktiv debatt, fri for fremmedfrykt. Det synes som Hagen med dette angrepet på SMED ønsker å revitalisere den destruktive innvandrings- og integreringsdebatten som til dels preget kommune- og fylkestingsvalgene fra 1987 til 1999.