Alt om flyktningarbeid i en bok

0Shares

Kommuner, fylkeskommuner og biblioteker får i disse dager tilsendt en veileder for arbeidet med flyktninger, asylsøkere og innvandrere. Det er UDI som har samlet alt man trenger å vite om flyktningarbeid på 250 sider. Boken omtaler aktuell flyktningpolitikk, lover og regler, samt opplysninger om bruk av tolk, familiepolitikk og boliganskaffelse.

Boka har samlet lenker, e-postadresser og litteraturoversikt som har relevans for feltet.

En lignende håndbok ble utgitt i 1999. Siden den gang er blant annet introduksjonsloven for nyankomne flyktninger og nye regler for raskere saksbehandling blitt innført.

Boka trykkes i 10.000 eksemplarer og kan også lastes ned fra UDIs hjemmeside.