Balkan-land samarbeider

0Shares

Spesielt er det fokus på spørsmålet om hvordan den ulovlige innvandringen og menneskesmuglingen kan bekjempes. Det kan også bli aktuelt å samarbeide om informasjonskampanjer i Balkan-landene, og om retur- og tilbaketakelsesavtaler.

Det nordiske initiativet må ses i sammenheng med Stabilitetspakten for Sør-Øst Europa, der målet er å bidra til utvikling og varig stabilitet på Balkan. Under Stabilitetspakten er det etablert et eget handlingsprogram med navnet MARRI – Migration, Asylum, Refugees Regional Initiative, hvor også Norge deltar.

Målet til MARRI er å etablere et samarbeid om flyktning- og innvandringspolitikken mellom landene på Balkan, og her kan det nordiske samarbeidet på området tjene som en modell.