Vant mot staten, kastes ut av Norge

0Shares

Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett dømte Staten ved Utlendingsnemda til å betale ham henholdsvis 55 930 og 49 600 kroner i saksomkostninger. Staten anket ikke. Dommen er forlengst rettskraftig.

Et av de ferskeste hovedargumentene til Utlendingsdirektoratet (UDI) for å ikke gi bosettingstillatelse er at han søkte bosettingstillatelse åtte dager for sent i 1997. Altså for seks år siden.

Dommen gir ikke grunnlag for bosettingstillatelse

– Vi aksepterer domstolenes avgjørelse om at han ikke skal utvises, og at det gamle grunnlaget var feil. Men det gir likevel ikke grunnlag for å innvilge bosettingstillatelse nå, fordi han ikke oppfyller vilkårene om at man må ha hatt oppholds- og arbeidstillatelse sammenhengende i tre år, sier Hansen til Aftenposten.

Han leger til at UDI har prioritert saksbehandlingen, og regner med å ha ferdigbehandlet klagen innen 14 dager. – Dersom vi fastholder vår avgjørelse, sender vi saken videre til Utlendingsnemda (UNE), som står fritt til eventuelt å omgjøre den. Vedtaket i UNE blir da endelig. Er man ikke fornøyd med det, må det reises sak, sier han.