Styrking av frivillig virksomhet for innvandrere

0Shares

Innvandrere er sterkt overrepresentert blant personer med lave inntekter. Ifølge den nylig fremlagte Makt- og demokrati-utredningen deltar store deler av innvandrerbefolkningen ikke i det norske politiske systemet og utgjør en ny underklasse innen lavlønnsyrker, eller de er utenfor arbeidsmarkedet.

Frivillig arbeid står helt sentralt i alle lokalsamfunn i Norge. Uten den frivillige innsatsen som legges ned i idretten og annet forenings- og lagsarbeid, ville våre lokalsamfunn bli fattige, og ikke minst ville langt flere barn og unge falle utenfor. Dette er ressurser som innvandrere må ta i bruk gjennom organisasjoner som alt eksisterer, og ved å sette i gang nye tiltak.

Kommunal- og regionalministeren vil innføre en ny ordning rettet mot grupper med gjennomgående lav deltakelse på mange samfunnsområder.

– Gjennom å bidra til muligheter for at grupper med lav deltagelse får en stemme i den offentlige debatten og blir hørt, vil jeg medvirke til at disse gruppene kan oppleve at det nytter å ta tak i problemer de møter selv, sier Erna Solberg.

– Siktemålet er å kjempe mot fattigdomssymptomene gjennom selvorganisering og tiltak som gjør det mulig å komme seg ut av en vanskelig situasjon. Innsatsen skal målrettes mot gruppene med de største behovene, sier statsråden. – Også den frivillige innsatsen overfor enslige mindreårige i kommunene skal stimuleres.