Utfordringer for ny introduksjonslov

0Shares

Problemene er mangel på samarbeid, kompetanse, praksisplasser og manglende evne til å tenke nytt, ifølge forsker Monica Lund.

26 kommuner har siden 1998 hatt forsøk med introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger. De første 16 forsøkene ble evaluert i 2001, mens de ti siste er samlet i en ny rapport. Det er forsker Monica Lund ved Fafo som har oppsummert erfaringene.

Fra 1. september 2004 gjelder introduksjonsloven for alle kommuner som bosetter flyktninger.

Etter loven skal flyktningene klare seg på 2G, tilsvarende 113.722 kroner i året. For områder med høye boligpriser har det vist seg at dette er for lite. I Oslo måtte nesten alle ha sosialhjelp i tillegg. Det er særlig gifte deltakere og deltakere med barn som søker supplerende sosialhjelp. Familier hvor begge ektefellene deltok, klarte seg best.

Kun 29 av 176 deltakere som Fafo fulgte, kom ut i jobb ved endt program. Denne opptellingen ble gjort idet kurset ble avsluttet.

Fem utfordringer:

* Klargjøre ansvarsforholdene mellom de ulike kommunale etatene og Aetat.

* Å skaffe nok praksisplasser er vanskelig, derfor må næringslivet motiveres.

* Lærerne må motives til å drive språkopplæring på arbeidsplassene.

* Kunnskapen må bygges opp i etatene i kommunen, slik at alle vet hva introduksjonsprogrammet innebærer.

* Viktig å gjøre seg uavhengig av ildsjelene.