Bedre utsikter for arbeidsledige innvandrere

0Shares

– Aetat skal satse på informasjon, rådgivning og tettere oppfølging. Ledige som sliter med å få fotfeste i arbeidsmarkedet, skal i første omgang tilbys korte, arbeidsrettede tiltak. Det vil bli tilbudt kompetansegivende tilbud til langtidsledige. Ungdom, innvandrere og langtidsmottagere av sosialhjelp vil være prioriterte grupper, sa finansminister Per Kristian Foss i sin finanstale onsdag formiddag.

Lave renter har bidratt til at nordmenn flest har åpnet lommebøkene i høst.

– Veksten i varekonsumet har vært høy de siste månedene. Sterk lønnsvekst og fortsatt lavt rentenivå tilsier at det private forbruket vil fortsette å øke. Oljeinvesteringene vil vokse, og utsiktene for eksportindustrien ser bedre ut. Dermed vil veksten i norsk økonomi ta seg opp. Vi anslår nå veksten i bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge til 0,5 prosent i år og 2,5 prosent neste år. Veksten i Norge vil være høyere enn i de fleste landene rundt oss, lover finansminister Per-Kristian Foss.

Finanstalen til Foss: Regjeringens forslag til statsbudsjett 2004