Det er lov å prøve seg – også i arbeidslivet

0Shares

Formålet med prosjektet som har fått navnet “Det er lov å prøve seg – også i arbeidslivet”, er å bedre mulighetene til utplassering i arbeidslivet for deltakere i introduksjonsprogram, primært innenfor det private næringsliv. Hensikten med prosjektet er både å gi språktrening og arbeidspraksis for nyankomne flyktninger og innvandrere.

Prosjektet skal bidra til å gjøre introduksjonsordningen kjent hos arbeidsgivere, og til at flere arbeidsgivere stiller praksisplasser til disposisjon. Planen er å opprette pilotprosjekter i Bærum, Fredrikstad og bydel gamle Oslo, som skal prøve ut arbeidsformer og strategier.

Prosjektet skal gjennomføres av Kommunenes sentralforbund (KS) i samarbeid med Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Det vil ha en varighet på ti måneder og starter opp i november 2003.