Foreldrene bremser minoritetsungdom

0Shares

12 000 elever fra 73 skoler over hele landet har fått 600 spørsmål hver i den store undersøkelsen “Ung i Norge”, som ble gjennomført i fjor.

Minoritetsspråklige elever har dårligere karakterer enn norske i gjennomsnitt. Forskjellen er på 0,2 -0,3 karakterpoeng i fag som engelsk, norsk og matematikk. Gapet er blitt større enn det var for ti år siden, i følge Aftenposten.

Det er helt tradisjonelle klasseulikheter som skiller de to gruppene fra hverandre. Minoritetsspråklige elever har i gjennomsnitt foreldre med litt lavere utdannelse. Ungene “arver” dette, og barna gjør det selv også litt dårligere på skolen.

Anders Bakken i forskningsinstituttet NOVA som står bak rapporten “Minoritetsspråklig ungdom i skolen” trekker frem dårligere tilgang på bøker, PC, strammere økonomi og lavere utdannelse blant foreldrene som de viktigste årsakene til forskjellen.

– Hvis du tar en gruppe med norske elever der foreldrene har tilsvarende lav utdannelse og ressurser, finner du nøyaktig samme prestasjoner som blant minoritetselever, sier han til Aftenposten.

Drømme jobben norske ungdommer:

Ingeniør

Jurist

Idrettsutøver

Kokk

Økonom

Drømmejobben til innvandrerungdom:

Lege

Ingeniør

Jurist

Designer

Politi

Brannmann