-Kristiansand kommune utnytter flyktningene

0Shares

Kristiansand kommune sette hardt mot i hardt i saken om pensjon til eldre flyktninger som er kommet på humanitært grunnlag.

Onsdag vedtok altså formannskapet ikke å ta imot flyktninger for 2004, hvis ikke pensjonssaken er på plass.

I dag bruker kommunen over tre millioner kroner på sosialstøtte til flyktninger som ikke har rett på pensjon.

SV mener at kommunen betingelsesløst bør motta flyktninger.

– Alternativet er at disse menneskene blir sittende i asylmottak, sier Gro Hareide (SV).