Slår alarm om norskopplæringen

0Shares

I dag får innvandrerne inntil 850 eller 3000 timer norskopplæring.

Tusenvis av flyktninger vil tape dersom 300 timer i praksis blir taket på timetallet. Og det kan det bli når kommunene selv skal vurdere hvem som skal få flere timer, skriver Trønder Avisa.

– Vår erfaring er at selv med dagens timetall har mange problemer med å bestå Språkprøven, som måler språkferdigheter på et mellomnivå, sier Jan Greiff og Bjørg Tingstad, som akkurat nå styrer sytti innvandrere gjennom sitt språkopplæringsprogram. Den nasjonale statistikken viser også at bare 51 prosent av kandidatene besto både muntlig og skriftlig del våren 2003. Med et timetall på 300 timer vil det generelle nivået på norskkunnskaper hos innvandrerne synke, tror Tingstad og Greiff.

Mens Staten tidligere har refundert utgiftene til norskopplæring så skal kommunene nå få pengene som en del av rammetilskuddet fra Staten. Det betyr at pengene ikke blir øremerket. Høringsdokumentet foreslår at komunene skal være pliktig til å tilby opplæring inntil 2700 timer ved behov. Men når det skal utøves skjønn kan praksisen i kommunene bli veldig forskjellig. Innvandreropplæring må kjempe med alle andre gode formål om de kommunale kronene.