Vil saksøke saksbehandler i UDI

0Shares

Dharam Singh, hans tsjetsjenske kone og deres to små barn bor og jobber på gården til Johannes Dyste på Østre Toten i Oppland og skulle opprinnelig vært ute av landet i april.

Familien er etablert med bolig og arbeid i Kolbu. Den indiske ambassaden har gjort det klart at Singh ikke får ta med familien dit. Årsaken er at paret ikke har papirer på at de er gift. Paret kan heller ikke flytte sammen til Russland fordi Singh ikke har oppholdstillatelse der. Det er gitt avslag på asyl i Norge. Også anken er avslått. Singh har derfor søkt om arbeidstillatelse. Problemet er at utlendingsloven pålegger ham å flytte ut av Norge igjen mens denne behandles. Utlendingsnemnda har avslått søknaden om å få være i Norge under behandlingen.

– Den avgjørelsen Utlendingsmyndighetene har tatt er hjerterå og uten forståelse for situasjonen. Derfor har vi bedt Utlendingsnemnda om å vurdere sin beslutning enda en gang. Blir vedtaket opprettholdt saksøker vi saksbehandleren, sier bonde Johannes Dyste til P4 Nyhetene.

– Jeg er sjokkert og dypt rystet. Jeg har stilt mange spørsmål i spørretimen. Noen ganger har jeg fått gode svar, andre ikke fullt så gode. Dette er noe av det verste, sier Stortingsrepresentant Inger Enger.

Ifølge Dyste er problemet at utkastelse av de to vil få store følger for familien, fordi mannen må til sitt hjemland India, mens kvinnen må til Tsjetsjenia.

– Familien blir splittet og det får enorme konsekvenser for parets to små barn.

– Systemet er slik at saksbehandleren sitter med all makt i denne saken. Det er hans vurdering som avgjør ekteparets skjebne. Derfor vil vi saksøke vedkommende slik at retten for vurdert hans beslutning ut fra hva gjeldende norsk og internasjonal lov sier, forklarer Dyste.

Kommunalminister Erna Solberg peker på i sitt svar at etter Utlendingsloven kan verken hun eller andre i regjeringen instruere Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda om lovtolkning, skjønnsutøvelse eller avgjørelser i enkeltsaker.

Statsråden understreker at hun er sikker på at Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda har vurdert FNs barnkonvensjon, både i behandlingen av søknaden om asyl og ved behandlingen av søknaden om arbeidstillatelse.